Priser

Bra bokföring för mindre pengar

Bokföring & Redovisning

FAST PRIS

Tillsammans med dig kommer vi fram till ditt behov och vilka tjänster som passar dig bäst. Därefter ger vi dig ett mycket förmånligt fast pris per månad som normalt gäller fram tills nästa bokslut.

 

 

Årsavslut

FAST PRIS

När året är slut gör vi bolagets bokslut och årsredovisning klart för inlämning till bolagsverket.

Har bolaget en utsedd revisor sköter vi all dialog med denna och levererar klart för påskrift.


Nya kunder hos oss som haft en redovisningsbyrå tidigare garanterar vi en månatlig prissänkning på 10-50%, beronde på hur mycket du betalat tidigare.

Hos oss betalar du endast 445 sek per timma för löpande bokföring och redovisning.

Vi har en minimidebitering på 890 sek per månad.

För bokslut och upprättande av årsredovisning har vi fast pris.

Kontakta oss direkt.